सम्पादकीय

प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक

पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडकमार्फत जोड्न लागिएको हो ।