हाम्रो टिम

गीता भुसाल

कार्यकारी अध्यक्ष

नमिन डंगोल

प्रधान सम्पादक